Vacib xəbərdarlıq:
Vacib XƏBƏRDARLIQ: Mərkəzi Sahil Şurası və Cleanaway daşqından təsirlənməmiş ev təsərrüfatlarına normal xidmətlər göstərməyə davam edir, baxmayaraq ki, biz daşqından təsirlənən ərazilərə cavab verərkən bəzi kiçik gecikmələr baş verə bilər. Daşqından birbaşa təsirə məruz qalmış ev təsərrüfatları üçün biz böyük məişət əşyaları üçün xüsusi toplu tullantıların yığılması xidməti təqdim edirik və həmin ev təsərrüfatları fövqəladə təmizləmə tədbirləri haqqında məlumat vərəqələri alacaqlar. Daşqın zonalarında su altında qalmamış bütün əmlaklar üçün, lütfən, mövcud xidmətlərinizdən normal şəkildə istifadə etməyə davam edin. x

Digər Tullantılar və Təkrar Emal