BELANGRIKE KENNISGEWING:
BELANGRIKE KENNISGEWING: Central Coast Council en Cleanaway gaan voort om normale dienste te verskaf aan huishoudings wat nie deur vloede geraak is nie, alhoewel geringe vertragings kan voorkom as ons reageer op gebiede wat deur vloede geraak is. Vir huishoudings wat direk deur oorstromings geraak is, verskaf ons 'n toegewyde grootmaat-afval-insamelingsdiens vir lywige huishoudelike items en daardie huishoudings sal 'n pamflet ontvang wat die noodopruimingsreaksie uiteensit. Vir alle eiendomme wat nie binne die vloedsones oorstroom is nie, gaan asseblief voort om u bestaande dienste soos normaal te gebruik. x

Kerbside-versamelings