Die Sentrale Kusraad se herwinnings- en afvaldienste is oop vir geselekteerde sakeondernemings, insluitend skole. Alle Raadsdienste word via die tariewestelsel gehef.

Beskikbare dienste sluit in:

 • Rooi deksel algemene vullisdromme – weeklikse versameling
  • 140 liter wielebak
  • 240 liter wielebak
  • 360 liter wielebak
 • Rooi deksel algemene vullisdromme – grootmaatbakke
  • 660 liter grootmaatbak
  • 1 kubieke meter grootmaatbak
  • 1.5 kubieke meter grootmaatbak
 • Geel deksel herwinningsbakke – tweeweeklikse versameling
  • 240 liter wielebak
  • 360 liter wielebak
 • Groen deksel tuinbakke – tweeweeklikse versameling
  • 240 liter wielebak

Slegs eiendomseienaars kan 'n nuwe afvaldiens aanvra. As jy die perseel vir jou besigheid huur, sal jy die besturende agent of die eienaar moet kontak om hierdie dienste te bespreek.

Om 'n nuwe besigheidsafvaldiens te organiseer, moet die eienaar of bestuursagent van die eiendom die toepaslike Afvaldiensteversoekvorm hieronder invul.


Afvaldienste-aansoekvorms

Kommersiële eiendomme

Nuwe en bykomende kommersiële afvaldienste-versoekvorm 2022-2023